Genel Bilgiler

Bingöl Üniversitesi Türk-Patent Bilgi Doküman Birimi, Bingöl  Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikri sınai ve mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamak amacı ile Bingöl Üniversitesi Rektörü’nün onayı ile  hizmet vermeye başlamıştır. Patent Birimi olarak temel görevimiz; Üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan buluşların, patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta patent olmak üzere Fikri Sınai Haklara ilişkin süreçte akademisyenlerimize rehberlik ediyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları sırasında ARDEB, TEYDEB, HORIZON vb projelerin çıktısı olarak, bazen de iş fikirlerinden patentlenebilir ve ticarileşebilir buluş konuları doğabilmektedir. Patent Birimi olarak buluş sahiplerine bu süreçte yol haritası çizerek, rehberlik etmekteyiz.